Home » 2015 » Tháng giêng » 15 » Khung chèn code Bài viết, JavaScript, Css... cho web, blog
08:46:36
Khung chèn code Bài viết, JavaScript, Css... cho web, blog
Khung chen code bai viet, javascript, css
Một số code chèn Bài viết, JavaScript, Css vào trong khung nhất định hay, có thể khi tạo web hoặc blog bạn sẽ cần dùng tới.
Lưu ý:
Thay đoạn màu xanh theo ý của bạn [ Rows="Cao" Cols="Dài" ]

Code 1:
<textarea name="code" rows="3" cols="42" style="background: #000; color: #fff; border: 2px inset #ccc; line-height: 1.5em; padding: 0 7px; -moz-border-radius: 5px;"> Phần nội dung</textarea>
Demo:Code 2:
<textarea cols="42" name="code" rows="2" style="background: #A9F5A9; border: 2px #295F00 dashed; color: #295f00; line-height: 1.5em; padding: 5px;">Phần nội dung</textarea>
Demo:Code 3:
<form name="MyTextBoxForm"> <input name="button" onclick="javascript:this.form.MyTextBox.focus();this.form.MyTextBox.select();" type="button" value="chọn hết" /> <textarea cols="59" name="MyTextBox"rows="9" style="background: #eee; border: 1px #A0C4EA dashed; color: #464646;" wrap="on">Phần nội dung</textarea>
Demo:

  


Code 4:
Chú ý: nội dung code sẽ có các ký tự thay thế:
&lt;     thay thế cho dấu    <
&gt;    thay thế cho dấu    >
Demo:
<td class="smallfont">
 <div style="margin: 5px 20px 20px;">
 <pre class="alt2" dir="ltr" style="border: 1px inset ; margin: 0px; padding: 6px; overflow: auto; width: 640px; height: 34px; text-align: left;">Phần nội dung</pre>
 </div>
</td>
 
Views: 194 | Added by: 8xpro | Tags: Thủ thuật | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
Welcome, Guest!
Thứ hai, 2018-12-17